Aanmelden
Inloggen

AVG Verklaring

versie 1.0 Mei 2018

Algemeen

In het kader van de AVG is het van belang te onderkennen welke zaken projectadministratie.nl voor u regelt, en welke zaken u zelf dient in te richten en te bewaken. Daarom verklaren wij het volgende:

Definities

Juros B.V., handelend onder de naam projectadministratie.nl, hierna te noemen de Leverancier, levert de functionaliteit en beschikbaarheid van de webapplicatie projectadministratie.nl, hierna te noemen de Applicatie, aan de bedrijven die hiervoor een betaald abonnement hebben, hierna te noemen de Klant. Medewerkers van de klant die toegang hebben tot (delen van) de applicatie worden hierna Gebruikers genoemd.

Persoonsgegevens

De enige persoonsgegevens die in de applicatie worden vastgelegd betreffen de gegevens van contactpersonen van zakelijke relaties van de klant. Het is hierbij mogelijk om geboortedatum, geslacht en privéadres vast te leggen, dit is echter niet verplicht. Het op de juiste wijze invullen, wijzigen en gebruiken van deze persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn gebruikers.

Toegang

Toegang tot het systeem kan verkregen worden middels een loginnaam en een wachtwoord. Het beheer van gebruikers en hun wachtwoorden wordt door de klant zelf gedaan middels de functies van de applicatie. Een solide wachtwoordbeleid dient door de klant zelf te worden gerealiseerd.

Rechten

Een gebruiker kan toegang tot bepaalde delen van de functionaliteit gegeven worden. Dit gebeurt middels de Rechten functionaliteit van de applicatie, en wordt door de klant zelf gedaan. Deze rechten bepalen of iemand persoonsgegevens kan aanmaken, wijzigen of inzien. Om te voldoen aan de AVG regels is dus van groot belang dat dit door de klant goed wordt ingeregeld.

Functionaliteit

Leverancier zorgt voor een juiste werking van de functionaliteit, die nodig is voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Projectadministratie.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarnaast hebben heeft onze systeembeheerder Drie-O B.V. gevestigd te Sint-Oedenrode, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@projectadministratie.nl
We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • Wij gebruiken alleen beveiligde netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of vergelijkbare technologie;
  • Wij werken met professionele medewerkers; zij zijn getraind om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan;

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en deze pagina , te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze AVG verklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@projectadministratie.nlOndersteunde browsers
Probeer
30 dagen
gratis
NS Chartertrains trouwe klant
vanaf
€39
p/m
iPad en smartphones