Aanmelden
Inloggen

Privacyverklaring Juros B.V., handelend onder de naam Projectadministratie.nl

versie 1.0 Mei 2018

Juros B.V., handelend onder de naam Projectadministratie.nl
Kofferen 34
5492 BN Sint-Oedenrode
info@projectadministratie.nl

Algemeen

Projectadministratie.nl levert aan haar klanten de functionaliteit van, en toegang tot, de webapplicatie projectadministratie.nl. Projectadministratie.nl heeft de veiligheid van uw gegevens hoog in het vaandel staan. Wij zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe wij dat doen. Hebt u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via info@projectadministratie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Projectadministratie.nl BV verwerkt persoonsgegevens van de contactpersonen van haar klanten, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Projectadministratie.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om onze diensten te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Projectadministratie.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Projectadministratie.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Projectadministratie.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Projectadministratie.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarnaast hebben heeft onze systeembeheerder Drie-O B.V. te Sint-Oedenrode, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@projectadministratie.nl
We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Wij gebruiken alleen beveiligde netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of vergelijkbare technologie;
 • Wij werken met professionele medewerkers; zij zijn getraind om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan;

Geautomatiseerde besluitvorming

Projectadministratie.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen

Projectadministratie.nl bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens

Contactgegevens klant

Zolang nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening

Redelijke termijn

Factuur- en ordergegevens

Tot 7 jaar na factuurdatum

Wettelijke termijn

Back-up bestanden klant

Zolang nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening

Redelijke termijn

Inloggegevens

Gedurende de uitvoering van de servicewerkzaamheden

Redelijke termijn


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Projectadministratie.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Projectadministratie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@projectadministratie.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Projectadministratie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@projectadministratie.nlOndersteunde browsers
Probeer
30 dagen
gratis
NS Chartertrains trouwe klant
vanaf
€39
p/m
iPad en smartphones